Właścicielem i operatorem sklepu internetowego działającego pod adresem soxstory.com jest

SOXSTORY
NIP: 9512400865, REGON: 362953372
Ul.Sarmacka 19/101
02-972 Warszawa

Zwana dalej Sprzedawcą.

Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.

ZAMAWIANIE TOWARÓW

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej soxstory.com

Klient może złożyć zamówienie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego, czy się zarejestrował.

Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia przez klienta. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego:

1) prezentacja oferty sklepu,

2) możliwość dokonywania zakupów towarów dostępnych w Sklepie Internetowym z jednoczesnym zawieraniem umów na odległość,

3) informowanie klienta o aktualnym statusie zamówienia

4) możliwość korzystania z Konta Klienta

  • Dostęp do usług określonych w Regulaminie sklepu pkt 1-3 nie wymaga rejestracji,
  • Dostęp do usługi określonej w Regulaminie sklepu pkt 4 wymaga rejestracji,
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystanie z infrastruktury sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznej rejestracji,
  • Do korzystania ze sklepu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową (Mozilla Firefox od wersji minimum 24.0, Opera od wersji 10, Safari na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px., Google Chrome wersja 28.0 lub nowsza lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), który zapewnia obsługę plików Cookie i Javascript. Dopuszczalne jest używanie innych wersji przeglądarek internetowych, o ile zapewniają one pełną kompatybilność z wersjami wymienionymi powyżej.CENY

Ceny na stronie podane są w złotych polskich, są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

Cena podana w Koszyku w momencie składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą dla Klienta.

Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany ceny.

WYKONANIE UMOWY

Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki w każdy dzień roboczy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

Sprzedawca dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od wyboru.

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI
Przykładamy dużą wagę do bezpiecznego pakowania naszych produktów tak, aby dotarły do ​​Państwa w idealnym stanie.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoja przesyłka była odpowiednio zabezpieczona, jednak jeśli wygląda na uszkodzoną w trakcie transportu, odmów przyjęcia towaru i spisz protokół reklamacyjny w obecności kuriera. W miarę możliwości zrób zdjęcia uszkodzenia i dołącz do reklamacji korespondencję.

KIEDY OTRZYMAM ZAMÓWIONE PRODUKTY (DOSTAWA)
Staramy się, aby Twoje zamówienie dotarło do Ciebie jak najszybciej, zwykle trwa to nie dłużej niż 3-4 dni od momentu złożenia zamówienia. Przy dużej ilości zamówień czas ten może się wydłużyć do 7-10 dni od złożenia zamówienia. Na stronie koszyka zawsze otrzymasz informację o planowanym czasie dostawy zamówienia.

ZAPŁATA
W naszym sklepie internetowym możesz zapłacić przelewem elektronicznym lub kartą kredytową/debetową, płacisz już przy zamawianiu produktów.
Współpracujemy z agentem rozliczeniowym przelewy24.pl i paypal.com

ZWROTY
Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

Wzór odstąpienia od umowy. Kliknij tutaj.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru należy przesłać na adres:

Ul.Sarmacka 19/101

02-972 Warszawa

Pieniądze zostaną zwrócone Klientowi w sposób przez niego wskazany np. Na podany przez niego numer rachunku bankowego.

Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym tj. Musi posiadać oryginalne metki, nie może nosić śladów użytkowania.

Bezpłatny zwrot. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z odesłaniem paczki. Poinformuj o tym nasz Dział Obsługi Klienta, a my zajmiemy się resztą.

REKLAMACJĘ
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu niezgodności z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedawcy Soxstory, ul.Sarmacka 19/101 02-972 Warszawa lub mailowo na adres [email protected]

W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową sprzedaży, powinien odesłać wadliwy towar do Sprzedawcy wraz z opisem niezgodności.

Klient obowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową sprzedaży w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od daty dostawy.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.

DANE OSOBISTE
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy oraz realizacji zamówienia, brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie i realizację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowa i postanowienia poniżej.

Klient, który się dokonał rejestracji, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta poprzez złożenie zamówienia o jego usunięcie lub żądanie konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku anulowania konta termin wypowiedzenia wynosi 5 dni.

Sprzedawca chcąc wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Klienta.

Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi niezwłocznie, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz na skutek bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszenia w ciągu 1 dnia roboczego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne są rozpatrywane przez lokalny sąd i sprawę sądową.

Regulamin z 11 grudnia 2020 r.